Glidgjutning

Glidgjutning, även kallat kanaldragning är ett alternativ till stålmantlade insatsrör då rökkanalen i skorstenen skall renoveras. En av de största fördelarna med glidgjutning är att rökkanalen behåller större delen av sin ursprungliga diameter. Själva glidgjutningen innebär att man för på ett bruk eller keramisk massa på insidan av den gamla rökkanalen så att innerväggens hål tätas och ojämnheter försvinner. Det finns firmor som specialiserat sig på glidgjutning och det kan vara en god ide att anlita en sådan om skorstenspipan är väldigt förfallen eller har besvärliga krökar i rökkanalen. Annars så är glidgjutningen faktiskt något man som husägare kan genomföra för att få sin rökkanal godkänd. Principen för glidgjutningen är enkel och arbetet är faktiskt riktigt roligt.


Det som behövs för att glidgjuta är


Vinsch med wire monterad på en ställning

Vinschställningen ställs ovan på skorstenen och med hjälp av den så vinschas glidgjutningskudden genom rökkanalen. Är en enkel konstruktion med en ställning där en vinsch med wire är monterad. Den går att hyra eller köpa en ställning för glidgjutning. Men är enkel att bygga själv om man har tillgång till en svets. .


Krejs

Krejsen används för att mekaniskt rengöra en skorstenspipa från sot och tjära och är kraftigare än en sotningsviska. Den river rejält i rökkanalen och eventuellt löst gammalt bruk lossnar. En väl rengjord och förberedd rökkanal är en förutsättning för att få ett lyckat resultat av glidgjutningen.


Dragkudde

Används för att fördela och trycka ut bruket i skorstenspipan vid glidgjutning. Det finns olika varianter av dragkuddar. Vissa kuddar är avsedda att fyllas med tryckluft medan andra är tillverkade av ett skumgummi liknande material. Den senare varianten med skumgummi kan ganska enkelt tillverkas själv.

Glidgjutningsbruk

Det finns keramiskt bruk som är speciellt avsett för att glidgjuta med. De har egenskaper som gör att det har en bra vidhäftning till rökkanalen, de tål höga temperaturer och har en god hållbarhet. Ett budgetalternativ till det keramiska bruket är C-bruket som är billigt och kan köpas i närmaste bygghandel. Glidgjutningen med C-bruket fungerar bra. Men hur det förhåller sig med hållbarheten är oklart då det inte finns speciellt mycket dokumenterat om det.

Glidgjutning tillvägagångssätt

Till att börja med så skall rökkanalen rengöras från sot och tjära. Det görs med hjälp av en krejs som är monterad på vinschwiren. Ibland måste ett arbetshål in till rökkanalen tas upp ovanför eldstaden för att komma åt med krejs och senare även dragkudden i rökkanalen. Efter rengöringen byts krejsen mot dragkudden och arbetet med själva rökkanals renoveringen kan börja. I stora drag går det till så att man vinschar igenom dragkudden genom rökkanalen samtidigt som bruk successivt fylls på. Detta upprepas ett antal gånger tills ytan i rökkanalen fått en tillräckligt tjocklek och blivit slät. Sedan testas rökkanalen med hjälp av rök från rökpatroner för att se att den verkligen blivit tät.