Glidgjutning med C-bruk

Rökkanalen före glidgjutning. De övre fogarna i rökkanalen har här redan fogats om både in och utvändigt då de var ordentligt åtgångna.

Skorstenspipan görs ren med en krejs. Den vinschas genom skorstenspipan och mekaniskt rensar bort sot, tjära och löst sittande gammalt bruk. Om krejsen inte passar i pipan så kan den kapas till önskad form och dimension med en vinkelslip.

Vinshställningen är på plats på skorstenen.

Första gången blöts dragpluggen ordentlig och vatten fylls på medan dragpluggen dras upp genom skortenspipan. På såvis fuktas skorstenspipan ordentligt och det blir lättare att få Glidgjutingsbruket att fästa.

Dragkudden för sitter på plats i nedre delen av skorstenspipan. Nu kan arbetet med glidgjutningen börja. För att dragkudden skall kunna dras tillbaks ner genom skorstenspipan när den vinschats upp så är en kabel/lina fäst i botten på dragkudden.

Dragkudden längst ner i skostenspipan, bruket är påfyllt. Bruket som används här är ett C-bruk. Koncistensen på bruket är en liknanden den på äppelmos. Målet är att det alltid ska finnas 1,5-2dm bruk ovanpå dragkudden. För att få det så fylls nytt bruk på efter 1-2 varv på vinschveven.
Om det är för lite bruk på kudden blir inte glidgjutingen jämn. Finns det för mycket bruk på kudden så är det risk för att dragkudden kolappsar så att allt bruk hammnar längst ner i skorstenspipan eller nere i eldstaden.
Här finns C-bruket som användes.

Första draget nästan klart.

Fösta draget är nu klart. Skorstenspipan får nu vila till dagen därpå så att bruket hinner brinna. Det blir då en bättre fästyta för de kommande dragningarna.

Dragning nummer två påbörjas.

Draging nummer två är klar.

Dragning nummer tre blir den sista i den här pipan.

Så här ser den färdigdragna pipan ut underifrån sett. Glidgjutningen blev senare besiktigad och med beröm godkänd.

Så här ser rökkanalen ut efter ett år efter glidgjutning.