Installation av insatskamin

Att installera en Kamininsats i den öppna spisen gör att man behåller mysfaktorn samtidigt som man ökar effektiviteten. Det går bra att göra själv men installationen skall besiktigas av din sotare. I samband med kamininstallationen passar det bra att se över sin rökkanal och är den i behov av en renovering så är det en fördel att göra det i samband med installationen av insatskaminen. Det finns ett antal tillverkare av kamininsatser och ofta är det storleken på den öppna spisen som avgör vilken tillverkare och modell på kamininsatsen som är lämplig att installera. I detta fallet föll valet på en Keddy kamininsats.

Ett hål tas upp i muren ovan eldstaden. Det kommer göra det lättare att komma åt att montera kamininsatsen. Senare täcks öppningen av ett galler och hålet gör att den uppvärmda luften från kaminen lättare cirkulerar.

Den öppna spisens spjäll måste tas bort

Spjället är nu borta och arbetet med att anpassa rökkanalen för insatskamininstallationen

Rökkanalen anpassas till de dubbelmantlade stålrör som skall monteras mellan rökkanal och kamininsatsen. Rökkanalen muras så att den lutar svagt in mot röranslutningen. På så vis underlättas sotningen då soten trillar ner i kaminröret och kan stötas ned i kaminen.

Rökröret som går mellan kamininsats och rökkanal tillverkas.

Kassettövergång monteras mellan kassett och det flexibla dubbelmantlade stålröret

Toppfodret som kopplas till insatsröret

Toppfoder och kassettövergången tätas med brandfogmassa.

Toppfoder och kassettövergången nitas fast i det dubbelmantlade stålröret med rostfri blindnit.

Röret monteras mellan insatskamin och rökkanalen. Skarven mellan kamin och rör tätas med kaminkitt eller brandfogmassa.

Kaminen sätts på plats

När stålröret och kaminen ska monteras så kommer hålet i öppna spisen väl till pass.

Övergången mellan stålrör och rökkanal.

Stenullsisolering tätar mellan stålrör och murstock

Installationen täthetstestas med en rökpatron som läggs i kaminen och rökkanalen i skorstenen täpps till. Inga läckor syntes. En besiktning beställdes hos sotaren och gav ett godkänt resultat.

Kamininsatsen värmer gott i vinterkylan och mysfaktorn är hög.