Bygge av luftsolfångare med plåtabsorbator

Luftsolfångaren byggs med en plåtabsorbator, kanalplast och en solcellsdriven 12volt fläkt. Det är ett bra gör det själv projekt. Då konstruktionen är relativt enkel. Så blir bygget av relativt okomplicerat.
Luftsolfångaren skall hjälpa till med att värma ett garage och tar sin luft direkt innifrån garaget, värmer den och skickar tillbaks den till garaget. Ett av målen med bygget av den är att försöka få den att smälta in och inte sticka ut där den är placerad. Den skall vara lätt och se hyfsat bra ut estetiskt. Tyvärr innebär det att designen sker på bekostnad av effektiviteten.

Lådramen

Till lufsolfångarlådans sidor används 70mm stålskena avsedda för innervägg. Detta ger en konstruktion med låg vikt och bra motståndskraft mot väder och vind. Stålregeln är lätt att arbeta med och ger lådan en fin finish.
Du hittar stålskenan som är köpt på Byggmax här

Reglarna till lådans långsida klipps till önskad längd. Så mycket material som möjligt klipps bort från ramens ovansida för att släppa in mesta möjliga ljus i lådan. Men cirka 1cm av plåten lämmnas för att ge plats för isolering och senare ha något att fästa kanalplasten vid.

Lådramen

Toppen på långsidans reglar klipps till och bockas.

Lådramen

Botten av långsidans reglar klipps till och bockas.

Lådramen

Lådans övre kortsida mäts och klipps till önskad bredd.

Lådramen

Lådans nedre kortsida mäts och klipps till önskad bredd.

Lådans övre regel popnitas fast i lådans sidoreglar. Skarven tätas med silicon.

En asfaboard används till lådans botten. Den är en relativt lätt skiva som är fuktålig och till viss del isolerande.

Konstruktionslim används för att fästa asfaboarden mot lådramen.

Lådbotten kilas fast i ramen med tillfälliga kilar till dess att limmet hunnit torka.

Lådans bottenram skruvas fast. För att ge möjlighet att öppna luftsolfångaren.

Absorbatorn byggs av en takplåt med TP20 profil. Den här luftsolfångaren kommer att vara av en typ som kallas bakflödes typ. Det vill säga luften flödar bakom absorbatorn. Baksidan av plåten slipas något med sandpapper för att i möjligaste mån undvika att få ett laminärskikt.
Ett laminärskikt är ett tunt luftlager närmast plåten som fungerar isolerande. Det kan uppkomma om den förbiströmmande luften inte är tillräckligt turbulent. Slipar man plåten skapar man turbulens. Det gör att den luft som strömmar mot plåten får kontakt med plåtytan och då värms.

Vinklar kapas och bockas till av den plåt som klipptes bort från plåtreglarna som användes till lådsarg.

Vinklarna fästs med popnit på undersidan av absorbatorplåten. De skapar då luftkanaler under absorbatorn och ökar den förbipasserande luftens turbulens. Eftersom att vinklarna sitter i förband med absorbatorplåten hjälper de till med att föra värmen från absorbatorplåten vidare till den förbipasserande luften.
Vinklarna fungerar även som en distans mellan luftsolfångarlådans botten och absorbatorn.

Lådramen lackeras.

Hålen för in och utluft kapas upp i lådbotten och i garageväggen.

Vinkeljärn till luftsolfångarens nedre infästning.

Vinkeljärn för luftsolfångarlådans övre infästning.

Fästen och ventilationsrör på plats.

En 3mm underlagsfoam läggs på lådbotten som ett extra isolerande skikt.

Lådbotten kläs in med aluminiumfolie.

Skarvarna tejpas med aluminiumtejp.

Isolering till lådsidorna skärs till.

Isoleringen på lådsidorna sätts på plats. Observera att den inte går ända upp mot kanten utan lämmnar utrymme för att absorbatorns plåtkant skall vila på isoleringen. Skarven mellan lådbotten och isoleringen tejpas med aluminiumtejp.

Isoleringen på lådsidorna sitter på plats.

Hålen för in och utlopp är dimensionerade att passa till Ø 125 mm ventilationsrör.Tunn aluminiumplåt sätts vid hålen för in och utluft. Hålet i plåten motsvarar innerdiametern i ventilationsröret och hålet i asfaboarden motsvarar ytterdiametern på ventilationsröret. På detta sätt skapas en bra infästning för ventilationsröret mot luftsolfångaren.
Alla skarvar inuti luftsolfångaren tejpas med aluminiumtejp så att det blit tätt och ingen luft får chansen att läcka ur den.

Rörinfästningen sett från baksidan

Några små vinklar bockas och sätts mitt på absorbatorns ovansida. De har till uppgift att hålla emot kanalplasten så att den inte lossnar utifall det skulle blåsa så mycket att den börjar tryckas in mot absorbatorn.

Absorbatorn skjuts in på plats från botten av luftsolfångaren.

Kortsidan ovan absorbatorn isoleras.

Långsidan ovan absorbatorplåten isoleras.

Vinklar och popnitarna på absorbatorns ovansida lackeras svarta.

Luftsolfångaren med absorbatorn färdig och på plats i lådan.

För att bygga en ram för infästning av kanalplasten används en kakellist av aluminium.

Listen fästs i absorbatorlådan med popnit och tätas med silicon.

Baksidan av luftsolfångaren.

Aluminiumramen runt kanalplasten på plats.

Kanalplasten limmas på plats med silicon.

Spännband används för att fixera kanalplastskivan till dess att siliconet härdat.

Luftsolfångaren sett genom det övre ventilationshålet innifrån garaget. Genom det lilla plaströret kommer kabeln till solcellen att dras.

Övre ventilationsröret på plats.

Övre ventilationsröret isoleras.

Nedre röret på plats och isolerat.

Luftsolfångaren är monterad.

Skyddsplasten från kanalplasten borta.

För att fläketn skall få plats i ventilationsröret så måste överflödigt material sågas och filas bort.

Fläkten färdig att monteras.

Fläkten monteras direkt i ett 125mm kallrasskydd. Det innebär att den är lättåtkomlig om den någon gång skulle behöva bytas.
för att den skall sitta på plats så limmas fläkten fast i kallrasskyddet med epoxi.

Fläkten monterad i ventilationsröret.

Kallrasskyddet monterat

Insektsnät fungerar som skydd för luftintaget till luftsolfångaren.

Termostaten monterad. Temperatursensorn till termostaten finns monterad i det övre ventilationsröret. Där den värmda luften från luftsolfångaren finns.

Batterilådan monterad. Samt laddningsregulatorn till solcellen inkopplad. Batteriet är ett vanligt 12volt fritidsbatteri. Vilket är lite väl överdimensionerat i detta sammanhang. Det fungerar utmärkt att driva anläggningen på klenare batterier än detta.

Solcellen monterad och klar. 25w monokristallin. Det skulle fungera bra även med en något mindre solcell.

Allt monterat och klart!
Nu sköter den sig helt själv, bara att njuta av gratis värme från en helt automatisk anläggning som i princip är underhållsfri!

Material Lista

Här hittar du de material som använts till luftsolfångaren och var materialet inhandlas. Vissa med en länk du kan klicka på för att komma direkt till produkten.